<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valid Blog

IIoT

IoT verandert de industrie! Wat kan JIJ hiermee?

Soms krijg ik de vraag: wat is het verschil tussen IoT en IIoT?

Heel eenvoudig. IoT gaat over consumentengoederen die gekoppeld zijn aan het internet om nog beter te werken (denk aan Toon, de Fitbit op jouw pols, Philips Hue lampen) – en IIOT gaat over machines en onderdelen met sensoren die verbonden zijn met het internet, zodat productieprocessen beter kunnen worden georganiseerd.

Wij zien de technologische toepassingen van Industrial Internet of Things als een belangrijke bouwsteen van Industrie 4.0, ofwel Smart Industry.

De technologie achter IIoT is echter niet nieuw. Er wordt al jaren gewerkt met sensoren in machines. Ook worden onderdelen al langer gekoppeld aan telecommunicatie voorzieningen via partijen zoals VodafoneZiggo.

Denk aan het op afstand aansturen van verschillende waterkeringen, of het aflezen van slimme meters door stroomleveranciers. Het is dezelfde techniek die we zien in het IoT, maar beide voorbeelden vallen binnen IIoT, omdat de apparaten gekoppeld zijn in industriële productieprocessen.

Steeds meer bedrijven proberen om via IIoT te anticiperen in plaats van achteraf te analyseren. Op basis van voorspellende modellen worden concrete acties ondernomen. Bijvoorbeeld “preventive maintenance” waarbij onderhoudsmomenten automatisch worden vastgesteld op basis van data over uitval, of het vanzelf overschakelen naar backups als een proces dreigt vast te lopen.

Divider01.png

Geld verdienen met IIoT

Sommige organisaties merken dat er ook geld valt te verdienen met deze nieuwe mogelijkheden.

Scania kan dankzij het monitoren van door hen geleverde vrachtwagens advies geven aan klanten over het rijgedrag van de chauffeurs, zodat men minder schade rijdt, minder brandstof gebruikt, etc. Dit levert besparingen op in brandstofkosten. En minder ongelukken.

Maar ook andere toepassingen zijn mogelijk. Een leverancier van draaideuren en toegangspoorten kan bijvoorbeeld haar klanten informeren over mogelijke beveiligingsincidenten. Indringers (of medewerkers) die een bepaalde deur gebruiken, op een plek waar men niet hoort te zijn.

Divider01.png

Hoe begin je zelf met IIoT?

Wij zien ook dat ontwikkelingen rondom IIoT nog wel een uitdaging vormen voor veel organisaties.

Dat is niet gek, want je hebt nogal wat competenties en technieken nodig om succesvol om te gaan met internet en automatisering. En alles moet soepel geïntegreerd worden in het bedrijfsproces.

Maar uiteraard begint de Industrial Internet of Things met 'dingen'. 'Dingen’ die voorzien zijn van sensoren om data te verzamelen. Deze 'dingen' dienen met elkaar te communiceren om data te verzenden en te ontvangen. Dus je hebt ook een netwerk nodig waaraan deze 'dingen' gekoppeld zijn – en een infrastructuur om de data te verzamelen en te analyseren.

Dan heb je ook nog verschillende componenten – technische 'applicaties' – nodig om alle 'dingen' te beheren en aan te sturen. Waar in het proces bevinden zij zich, welke naam krijgen ze, hoe gaat het met ze?

Uiteraard dien je ook na te gaan hoe de beveiliging van elke component gerealiseerd is, afzonderlijk en gezamenlijk.

Hét cruciale ingrediënt voor succes in IIoT is echter: de samenwerking tussen business en IT (partners). Om alle ingrediënten optimaal te integreren heb je een regisseur nodig die overzicht houdt en alles op elkaar afstemt.

Valid is al jaren gespecialiseerd in deze wereld van ‘data’ en ‘applicaties’. Wij werken samen met de klant om hun business goed te begrijpen en IT-oplossingen duurzaam te integreren in kritische bedrijfsprocessen.

Door de veelheid aan componenten, het feit dat ze vaak geografisch wijd verspreid zijn, de onvoorspelbaarheid van datastromen leent IIoT zich uitstekend voor Cloud-toepassingen. Microsoft heeft in Azure daarom een paar zeer praktische applicaties gebouwd waarmee organisaties hun voordeel kunnen doen.

Divider01.png

Multidisciplinair team nodig

Op dit moment werken collega’s van Valid aan een project bij een fabrikant van toegangspoortjes die bij hun klanten geïnstalleerd zijn. De fabrikant heeft al sensoren geplaatst in de poortjes om ze aan te sturen en heeft ook een portal om informatie te tonen aan klanten. Doelstelling is om de functionaliteit uit te breiden met:

  • Tweeweg communicatie, hiermee kan onze klant de poortjes aansturen en nu ook uitlezen;

  • Een koppeling met hun ERP-systeem, zodat het bedrijf meer informatie aan haar klanten kan verschaffen en service requests automatisch van de toegangspoortjes naar het ERP-systeem kan sturen.

Onze klant gaat haar klantenservice verbeteren en dit op een automatische wijze laten verlopen. Organisaties die poortjes gebruiken kunnen vanuit de portal de voortgang volgen van onderhoudsactiviteiten of andere service requests. Minder kosten, snellere en transparante dienstverlening. Iedereen blij.

Het platform wordt gebouwd in de Cloud en voorbereid voor de volgende stap. Predictive analysis waarbij we gebruik gaan maken van de Machine Learning mogelijkheden van Azure.

Valid heeft steeds meer ervaring met dit soort projecten en kan helpen met het opzetten van een business case, het realiseren van een proof of concept, het ontwikkelen van de beste architectuur en helpen meedenken over de meest passende aanpak.

Divider01.png

Ook een IIoT workshop?

Men vraagt zich vaak ook af: hoe pak je zoiets concreet aan? Waar begin je mee?

Het antwoord is simpel: met een workshop. Mijn ervaring is dat we in korte tijd business doelstellingen en de technische stand van zaken met elkaar kunnen vergelijken om tot een plan van aanpak te komen. Welke doelen heb jij? Waar loop jij tegen aan? Ik help je graag om de eerste stappen te nemen!

Terug naar blogoverzicht

Laat je reactie achter