<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valid Blog

AdobeStock_72500688

Wat doet een Business- & Informatie Analist?

 

Je kent het vast wel. Tijdens een verjaardagfeest wordt aan je gevraagd wat voor werk je doet. Wanneer je tester, software ontwikkelaar of projectmanager bent is dat vrij eenvoudig uit te leggen. Ben je, zoals ik, Business- & Informatie Analist dan wordt het lastiger.

Mijn definitie

Ik leg mijn werk als volgt uit: wanneer een bedrijf tegen een probleem of verandering aanloopt hebben ze mij nodig. Een probleem kan bijvoorbeeld inefficiënt of ineffectief werken zijn. Een verandering kan bijvoorbeeld zijn de introductie van een nieuw product, wetgeving, vervanging van een applicatie of de introductie van een web portaal. Ik ben de linking pin tussen de business en de IT en zorg er voor dat alle wijzigingen in kaart worden gebracht en het probleem wordt opgelost of de verandering goed geïmplementeerd wordt.

Ik doe dit werk ruim 14 jaar, waarvan 10 jaar in vaste dienst bij verschillende werkgevers en alweer ruim 4 jaar als IT Consultant bij Valid. De invulling van de functie is telkens anders,  maar er is altijd een gemene deler. Het doel is altijd om het bedrijf er beter op te maken. Of zoals we dat bij Valid zo mooi noemen: om het bedrijf voorop te laten lopen.

Met een aantal cases uit mijn eigen praktijk wil ik concreter maken wat mijn functie inhoudt.

AdobeStock_72500688

De eerste kennismaking

Mijn eerste kennismaking met het vakgebied Business & Informatie analyse was bij een organisatie dat een nieuw informatiesysteem voor (potentiële) huurders kreeg, met daar aan gekoppeld een portaal voor potentiële huurders.

Dit portaal werd geïntegreerd in een nieuwe website. Hier heb ik de huidige bedrijfsprocessen geanalyseerd en verbeterd zodat deze aansloten op de nieuwe IT-oplossingen. Ook heb ik functioneel ontwerpen gemaakt voor het systeem, de website en het portaal. Dit alles heb ik getest, ik heb gebruikershandleidingen geschreven en heb op alle vestigingen trainingen gegeven.

Het resultaat is dat potentiële huurders hun interesse in woningen eenvoudiger kenbaar kunnen maken en de medewerkers deze potentiële huurders sneller kunnen matchen op beschikbare woningen. Na de implementatie van het systeem, de website, het portaal en de nieuwe processen heb ik de eisen en wensen voor de rapportage in kaart gebracht, die de efficiëntie en de effectiviteit van de veranderingen inzichtelijk moest maken.

BIA & Finance

Ik heb ook als Business- en Informatie Analist binnen de financiële sector gewerkt. Ik geef hierbij twee voorbeelden waaruit duidelijk blijkt hoe verschillend de functie kan zijn.

Bij een pensioenuitvoerder was ik betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe website, een nieuw web portaal en een nieuw systeem. Hiervoor heb ik de wensen en eisen geïnventariseerd, informatie-analyses uitgevoerd (welke gegevens zijn nodig, welke processen worden geraakt, welke relaties zijn er), schermflows en schermontwerpen gemaakt, use cases en functioneel ontwerpen opgesteld en systeemtesten uitgevoerd.

Bij een verzekeraar heb ik onderzocht welke impact nieuwe en veranderende wetgeving had op de gehele organisatie. Hierbij moest er niet alleen gekeken worden naar de impact op systemen maar ook naar de impact op het gebied van communicatie en commercie, personeel, processen, financieel vlak en juridisch vlak. Daarbij heb ik in kaart gebracht wat er gedaan moest worden om te komen tot de gewenste situatie. Op basis hiervan heb ik samen met de belanghebbenden de wensen en eisen in kaart gebracht en heb ik er voor gezorgd, samen met de andere projectleden, dat deze wensen en eisen geïmplementeerd zijn. Hierdoor voldeed deze verzekeraar tijdig aan de nieuwe en veranderende wetgeving.

AdobeStock_257414303

Zoveel voorbeelden, zoveel vormen

Binnen de telecom sector heb ik ook een aantal mooie opdrachten uitgevoerd. Hier zagen mijn werkzaamheden er wederom heel anders uit. Zo heb ik voor een Business Intelligence-afdeling de eisen en wensen van een afdeling geïnventariseerd voor een wekelijkse geautomatiseerde rapportage waarbij ik ook de gewenste oplossing in kaart heb gebracht en de benodigde functionaliteiten heb geschreven. Het gevolg: de afdeling ontvangt wekelijks automatisch een rapportage dat van hogere kwaliteit is dan daarvoor.

Ook was er een afdeling die graag een dashboard wilde hebben om de doorlooptijden van processen te monitoren. Hiervoor heb ik aanwezige data geanalyseerd en heb ik de eisen en wensen van het dashboard in kaart gebracht.

Resultaat is dat de afdeling nu inzicht heeft in de doorlooptijden en daardoor tijdig kan bijsturen. Daarnaast heb ik naar aanleiding van de introductie van nieuwe producten en nieuwe websites en systemen de benodigde proceswijzigingen in kaart gebracht. Ik heb er nieuwe processen beschreven, bestaande processen aangepast en er voor gezorgd dat deze processen in de organisatie geïmplementeerd werden.

Welkom in de wondere wereld van Business Analyse 

Zoals je kunt zien is het heel divers. En mocht je mijn collega’s naar voorbeelden vragen dan krijg je nog meer verschillende verhalen. De dynamiek en afwisseling maakt het vak zo leuk en uitdagend.

Mijn doel van dit blog is een idee geven van wat een Business- & Informatie Analist zoal doet. Ik hoop daar in geslaagd te zijn. Wil je meer weten? Laat het me weten!

Terug naar blogoverzicht
Wendy Groven-Hogenboom

Written by Wendy Groven-Hogenboom

Senior Consultant @ Valid

Laat je reactie achter