<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valid Blog

Woningcorporaties - Ketenintegratie

Woningcorporaties - Direct een beter rendement?

Bent u al gebeld door George Soros? Of een andere belegger? 

Disruptie klopt aan in woningcorporatieland. Digitalisering zal de bestaande verhoudingen en bedrijfsmodellen op hun kop zetten. Er liggen grote kansen om kosten te besparen en meer rendement te behalen. Maar dan moet je als corporatiebestuur nu handelen.

Woningcorporaties verkeren in roerig vaarwater.

De toetreding van buitenlandse beleggers zoals Soros en de toenemende druk op het rendement zullen ertoe leiden dat corporaties bovenop hun wettelijk-sociale taak veel meer gevoel voor commercie en winstgevendheid moeten ontwikkelen. Al was het alleen al om de buitenlanders van het lijf te houden. Het is zaak nu flexibele informatievoorziening tot stand te brengen waarmee alle stakeholders: huurders, aandeelhouders, medewerkers, toeleveranciers, overheden en toezichthouders (Compliance!) aan hun trekken komen. Gebruikmakend van innovatieve IT-ontwikkelingen, zoals procesautomatisering voor ketenintegratie, cloud en Internet of Things.

 

Woningcorporaties - Ketenintegratie voor een beter rendement

Olifant

Alles goed en wel, maar hoe doe je dat? Stap voor stap. Een olifant eet je in kleine hapjes, niet in een keer tegelijk. Begin met uitbesteding van wat er op IT-gebied uitbesteed kan worden: infrastructuur en werkplekbeheer. Complete ontzorging geeft ruimte om te focussen op de kerntaken van de corporatie en op procesverbetering. Ruimte kan ook letterlijk genomen worden: door werkplekken naar de cloud te brengen en mensen mobiel te laten werken, zijn er minder vierkante meters nodig, zoals door ZOwonen ervaren. De praktijk wijst uit dat dit tot grotere tevredenheid op de werkvloer leidt en bovendien tot een hogere graad van informatiebeveiliging. Al naar gelang de complexiteit van de organisatie en het applicatielandschap is deze stap in drie tot zes maanden afgerond.

 

Laaghangend fruit

Als dit laaghangende fruit is geplukt, is procesverbetering de volgende stap. Met als eerste het onderhoud aan de woningen en andere objecten. De kosten die gemoeid zijn met inefficiënt onderhoud zijn aanzienlijk. Zo’n 25 procent van de kosten van de woningcorporatie komt voor rekening van gepland en onvoorzien onderhoud zoals schilderwerk, reparaties, vervangen van sloten… Met name de huurder-specifieke werkzaamheden zijn duur. Er zit veel inefficiëntie in deze processen, ten gevolge van dubbele invoer, fouten bij het overtypen, planningsfouten, onnodige voorrijkosten, etc. Mobiele apps voor het plannen en terugrapporteren van gepleegde onderhoudswerkzaamheden dragen sterk bij aan grotere efficiency. Door betere, verregaand geautomatiseerde samenwerking met de ketenpartners kan enorm op de kosten worden bespaard. Bij de ketenpartners en hun mensen zie je het besef doordringen dat het zonder mobiel device niet meer gaat.

 

Digibeten

Ook bij het stroomlijnen van de klantprocessen valt veel te winnen. Een huurdersportaal met afsprakenmodule geeft de klanten de mogelijkheid veel zelf te organiseren zonder dat het klantenservicecentrum eraan te pas hoeft te komen. Dat hoeft zich voortaan alleen maar te bekommeren om de snel slinkende minderheid van digibeten.

Voor deze procesverbeteringen is het nodig de back-office systemen van de diverse ketenpartners op elkaar en op het huurdersportaal te laten aansluiten. Waar mogelijk worden Internet of Things en domotica (woningautomatisering) geïntroduceerd, bijvoorbeeld om op afstand toegang te verlenen of om de temperatuur te regelen. Ook zal het klantenportaal op de website nieuwe functionaliteit krijgen. De website zal deel gaan uit maken van de bedrijfsprocessen. Het goede nieuws is dat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Er zijn tal van goede, en op de business van de corporatie toegesneden systemen en apps op de markt die snel kunnen worden ingebed in de informatie-infrastructuur, zie bijvoorbeeld Thuisvester. Het opzetten en uitrollen van dergelijke optimalisatieslagen in de keten hoeft niet meer lang te duren. Een agile werkwijze maakt het tevens mogelijk om gecontroleerd waarde toe te voegen.

 Woningcorporaties - Ketenintegratie

Het recht om te weten

Er is zo’n mooie uitspraak die ook op de woningcorporatiesector van toepassing is: je moet niet alleen de dingen goed doen, maar ook de juiste dingen doen. Verbetering van de bedrijfsprocessen komt neer op de dingen goed doen. Vernieuwing helpt om de juiste dingen te doen. En goed ook. Het een hoeft niet na het andere te komen: tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Weliswaar is de woningsector een wereld van stenen en fysieke arbeid, maar ook hier rukt de digitalisering op. Iedereen heeft recht om te weten: het management op de eerste plaats, maar ook de huurders, aandeelhouders en toezichthouders. En ja, ook de onderaannemers en hun mensen in het veld. Iedereen wil aan de knoppen zitten van zijn eigen belang. Voor huurders zijn dat bijvoorbeeld energieverbruik, huur- en onderhoudskosten, contact met de corporatie. Het management wil weten of de leveranciers de afgesproken kwaliteit leveren, of mensen en middelen voldoende productief zijn, waar kostenbesparingen mogelijk zijn dan wel waar nieuwe kansen liggen, en wat de status van financiële risico’s is. Toezichthouders willen kunnen zien of de regels worden gevolgd en of het risicomanagement op orde is. Onderaannemers willen hun mensen efficiënt inzetten en nagaan of ze hun werk goed doen.

 

Dat alles vraagt om self-service dashboards, big data en voorspellende analyses. Met views op maat en de mogelijkheid te handelen naar de gepresenteerde informatie. Vernieuwing is een doorlopende zaak. Een ding is zeker: het begint met goede informatievoorziening. Voorkom dat die buitenlandse belegger meer van uw business weet dan u zelf.

 

Wat is uw mening?

Ik ga graag het gesprek aan en ben dan ook erg benieuwd naar uw mening. Reageer via een comment, of neem contact met me op door dit formulier in te vullen, 088 900 95 00 te bellen of een mail te sturen naar olivier.giraud@valid.nl

 

Terug naar blogoverzicht
Olivier Giraud

Written by Olivier Giraud

Management Consultant

Laat je reactie achter