<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valid Blog

valid-Wie-slaat-de-brug

Wie slaat de brug tussen ICT en business?

Om competitief te blijven in de markt, is het voor financiële dienstverleners essentieel dat zij hun klanten steeds beter kennen, zodat ze sneller tot een passende propositie kunnen komen. Daarbij kan het slim en snel analyseren van data – die in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar is – een doorslaggevende rol spelen.

Als wij het hebben over data, denk dan aan: persoonsgegevens, informatie over eerdere transacties en bijvoorbeeld verzamelde gegevens over wat klanten wel of niet begrijpen van financiële producten.

Slim gebruikmaken van data kan een organisatie helpen bij:

  • markt- en klantinformatie analyseren

  • beter inspelen op compliancy en regelgeving (GDPR/AVG, Zorgplicht, Solvency, Basel, etc.)

  • het stroomlijnen van businessprocessen en risicomanagement

Een modern dataplatform of datawarehouse, om al deze informatie goed te managen en te analyseren, is essentieel als basis voor slimme, commerciële toepassingen.

Knipsel

Barrières opheffen

Toch zie je in de praktijk dat er ook barrières bestaan die in de weg staan voor een efficiënt gebruik van aanwezige data:

  • klantinformatie is er wel, maar verkokerd in verschillende losstaande omgevingen binnen de organisatie

  • informatie wordt onvoldoende geaggregeerd omdat kennis en techniek binnen de organisatie tekortschieten

  • informatie-ontsluiting verloopt te traag en is niet wendbaar/snel genoeg om tegemoet te komen aan acute vragen uit de business

Bij Valid ondersteunen wij bedrijven om optimaal gebruik te maken van aanwezige data en helpen wij bij het opzetten en inrichten van een modern dataplatform. Wij betrekken van begin af aan ICT en business bij het formuleren van doelstelling en scope – en verzorgen workshops waarbij ICT en business elkaars taal leren spreken.

Samen met de ICT afdeling van klanten kijken wij wat de business wil en daar zoeken wij de juiste data bij.

Vervolgens richten wij daar met onze technische expertise het datawarehouse op in, zodat de juiste BI rapportages en Advanced Analytics in een handomdraai gemaakt kunnen worden waarmee de business aan de slag kan. Zodra de basis op orde is werken we toe naar voorspellende- en voorschrijvende modellen. Hiervoor zetten wij Artificial Intelligence (AI) in.

Knipsel

Meer businesswendbaarheid dankzij een nieuw modern dataplatform

Het bij elkaar brengen van business en ICT hebben wij ook gedaan bij Freo, een Rabobank-dochter waar consumenten gemakkelijk geld kunnen lenen tegen duidelijke voorwaarden en scherpe tarieven. Freo onderscheidt zich met duidelijke voorwaarden, online diensten en scherpe tarieven. Dit gebeurt op een transparante en verantwoorde manier, met veel persoonlijke service. Freo is inmiddels een van de grootste consumentenkredietverstrekkers in Nederland.

Belangrijk is ook dat klanten goed begrijpen wat de consequenties zijn van hun lening. Krediet verstrekken onder de verkeerde verwachting aan de verkeerde mensen is namelijk niet alleen rampzalig voor de consument, maar ook voor financiële dienstverleners zelf.

De vraag vanuit de business was hier: ontwikkel een modern dataplatform, dat tegen lagere beheerlasten, schaalbaarder en robuuster is dan de vorige omgeving en onze businessdoelen beter ondersteunt.

De eerste op te leveren functionaliteit betreft nu het leveren van snelle selfservice BI-rapportages waarmee wij het aanvraagproces en salesfunnel beter in kaart brengen. Daarnaast vormt het nieuwe dataplatform ook een prima basis om andere businessdoelen te realiseren. Denk hierbij aan het verkorten van de customer journey, het meten van marketingcampagnes en verhogen van de conversie.

Hoe het datawarehouse er technisch uit moet zien om snel tot de juiste rapportages te komen, dat maakt een business owner vaak niet zoveel uit – maar welke data verzameld en geanalyseerd moet worden (en hoe deze gelezen moet worden), daarbij is de business onmisbaar.

Wij betrekken met Valid daarom ook altijd zo snel mogelijk de uiteindelijke eindgebruikers bij de inrichting van het dataplatform, zodat wij in het proces doorlopend kunnen testen of de analyses en BI rapportages die wij opleveren, goed aansluiten op de praktische vragen vanaf de werkvloer.

Knipsel

Advanced analytics

De ontwikkeling die wij zien is dat bedrijven ook steeds meer kijken naar hoe zij met real-time data kunnen voorspellen hoe informatie-aanvragers zich zullen gedragen dan wel gedrag proberen te beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is dan bijvoorbeeld: op basis van klantprofielen heel snel de 20% meest kansrijke krediet-aanvragen uit de bulk van informatieaanvragers te filteren, zodat de beperkte middelen van een organisatie efficiënt kunnen worden ingezet.

Specifieke kennis van specifieke branches is in grote ICT transities onmisbaar. Het goed begrijpen van de klantvraag en voldoende ervaring met de cultuurkloof die soms kan bestaan tussen ICT en business, kan helpen om de bekende valkuilen te ontlopen die vaak optreden bij het inrichten van nieuwe ICT omgevingen.

Gelukkig hebben wij bij Valid verstand van de technische kant van moderne dataplatformen, maar zitten onze consultants ook lang genoeg in het vak om specialisatie op te bouwen binnen de branches die goed bij hen passen.

Hierdoor communiceren onze ICT consultants net iets gemakkelijker met hun klanten en leggen gemakkelijk bruggen binnen de organisatie. Specifieke marktontwikkelingen en terugkomende dynamieken binnen de sector zijn bekend.

Zo lopen wij samen voorop, niet alleen in techniek, maar vooral in de business.

Knipsel

Meer weten over datawarehouses en Artificial Intelligence? Neem contact met ons op!

Terug naar blogoverzicht
Jacques Born

Written by Jacques Born

Laat je reactie achter