<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valid Blog

kwaliteit

Waarom Testen?

Waarom testen van software noodzakelijk is? Dat beantwoord ik in deze blogserie. Het is een van de meest basale vragen binnen een organisatie die te maken heeft met de ontwikkel- en levenscyclus van een dienst of product.

Veel bedrijven onderkennen de noodzaak van testen van opgeleverde software, omdat je anders het risico loopt dat het opgeleverde onvoldoende aansluit bij hetgeen dat is ontwikkeld. Zonder theoretische onderbouwing is de grootste drijfveer: kwaliteit.

Maar er is meer! Kwaliteit is niet de enige reden om te testen. Ondanks de aanwezigheid van verschillende theoretische invalshoeken, expert opinies en (internationale) methodieken valt de "waarom" van testen uiteen in vijf pijlers:

 1. Kwaliteitsborging
 2. Acceptatie
 3. Stuurinformatie
 4. Time-to-Market
 5. Kostenreductie

Wat betekent dit nu? Een antwoord op deze vraag geef ik in deze blogserie. In dit eerste deel sta ik stil bij de eerste twee pijlers, kwaliteitsborging en acceptatie. 

kwaliteit

Kwaliteitsborging 

Wanneer je gaat zoeken naar wat nu daadwerkelijk de betekenis is van kwaliteitsborging dan wordt het als volgt omschreven: “Het waarborgen van kwaliteit door middel van het opzetten, invoeren en op peil houden van een kwaliteitssysteem met inbegrip van het aantonen aan derden dat de geleverde kwaliteit aan de gestelde eisen dan wel criteria voldoet.” 

Een hele mond vol, maar wat betekent dit nu eigenlijk? In de praktijk ondervind ik dat kwaliteitsborging niet overal wordt doorgevoerd. Dat terwijl het van groot belang is! Tijd voor een omslag en bewustwording als je het mij vraagt.

Genoeg ruimte voor verbetering

Het blijkt dat er nog genoeg organisaties zijn die geen gekwalificeerde tester of testers in dienst hebben. Binnen deze organisaties zijn de testprocedures en -organisatie dermate ingericht dat het opleveren van een softwareproduct niet foutloos gaat en er lang niet altijd wordt voldaan aan de klantvraag. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld tot irritatie bij de klant, problemen in de bedrijfsvoering of zelfs imagoschade. 

Kwaliteitsborging moet hier bij helpen. Echter, er zijn voordelen en nadelen. Maar het uiteindelijke doel van kwaliteitsborging moet prevaleren boven de nadelen ervan en helpen om een goed product op te leveren én tevreden klanten.

De afweging

Wanneer we beginnen met de voordelen van kwaliteitsborging, dan kunnen we de volgende punten opsommen. 

 • Minder en voorkomen herstelwerkzaamheden;
 • Minder productieverstoringen;
 • Stabiliteit, beschikbaarheid, beheer(s)baarheid en juistheid van functionaliteit en data;
 • Lagere ontwikkelkosten (fouten tijdig vinden, gecontroleerd fixen en hertesten). 

Zoals gezegd; waar je voordelen hebt loop je ook tegen een aantal nadelen op. Dat is onvermijdelijk, maar wanneer je je organisatie wilt veranderen moet je de “tegens” niet uit het oog verliezen. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Kosten voor bijvoorbeeld inhuur van consultants en een kwaliteitssysteem;
 • Toename eigen interne kwaliteitsborging: aantonen dat iets voldoet versus afwijkingen registreren (lees: dit kost effort);
 • Looptijd van een release kan in het begin langer zijn. 

Testing is the way to go!

Het is dus een afweging van de “voors” en “tegens”, maar als je iets wilt doen aan de kwaliteit van opgeleverde software ben ik er van overtuigd dat testen the way to go is. De kosten aan de voorkant van dit proces verdienen zich later terug in de vorm van betere software en een beter ontwikkelproces. 

Dit kan een behoorlijke verandering zijn en verandering gaat vaak gepaard met weerstand. Maar met de juiste mensen op de juiste plek, die de voordelen goed kunnen beargumenteren en met een duidelijke strategie ben je in staat om de betrokkenen te motiveren. Want kwaliteit levert tevreden klanten op en tevreden klanten zorgen voor het terugverdienen van investeringen.

acceptatie

Acceptatie 

De verandering die het inrichten van een professionele testorganisatie teweeg brengt, brengt ons bij de tweede pijler van het “waarom” van Testen; acceptatie. 

Wanneer je goed kunt onderbouwen waarom een bepaalde richting wordt gekozen, en daar goede voorbeelden bij aanhaalt, zal acceptatie snel volgen. Zorg er voor dat je blijft informeren en dat je mensen mee kunnen denken in het proces. Het gevoel van eenheid en het gezamenlijk toewerken naar een doelstelling, versterkt de betrokkenheid. Uiteraard geldt het “veranderen” in het algemeen voor iedere organisatie als een grote uitdaging en is dit niets nieuws. 

Toegepast op het vakgebied testen en het opzetten van een testorganisatie, levert acceptatie het volgende op: 

 • Aansluiting krijgen bij bedrijfsprocessen, organisatie en medewerkers;
 • Betrokkenheid creëren voor stakeholders en eigenaars;
 • (Op)bouwen en borgen van kennis;
 • Het voorkomen of wegnemen van kritiek en frustraties.

Verandering en bijbehorende acceptatie is een proces waar oprechte aandacht aan geschonken dient te worden, onderschatting is een veel voorkomende valkuil. Daarom is het belangrijk dat je hier de tijd voor neemt en de juiste zaken inregelt, om zo snel mogelijk te kunnen profiteren van de voordelen die een testorganisatie biedt.

Meer?

Wil je meer weten over kwaliteitsborging of acceptatie? Of alvast een voorschot op een van de andere pijlers rondom testen? Laat het me weten in de comments! Meteen op de hoogte zijn zodra mijn volgende blog online staat? Meld je aan voor de blogalert.

 

Terug naar blogoverzicht
Danny Caris

Written by Danny Caris

Test Consultant @ Valid

Laat je reactie achter