<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valid Blog

Projectmanagement versus Productmanagement: wat is het verschil?

Het is een onderwerp wat vaak in organisaties ter sprake komt; maar wat is nou écht het verschil en wat zijn de overeenkomsten tussen project- en productmanagement? Organisaties beginnen steeds vaker met een product gedachte om het werk te structureren in plaats van een projectmatige aanpak.
In deze blog deel ik mijn kijk hierop op basis van mijn ervaring bij meerdere organisaties als scrum master/ coach. Om te beginnen, wat zijn de definities van project- en productmanagement?

Projectmanagement
Een project heeft een gedefinieerd begin en einde en is uniek in de zin dat het geen routinewerk is, maar een verzameling is van specifieke werkzaamheden om een bepaald doel te bereiken. Meestal bestaat het team in een project uit mensen die normaal gesproken niet samenwerken. Aan het eind van het project wordt het team ontmanteld en worden ze in een nieuw project gezet met een nieuw team.

Productmanagement
Een product kan bijvoorbeeld een service, platform, applicatie of systeem zijn met als doel het onderhouden en ondersteunen van het oplossen van problemen en waarde leveren voor een specifieke klant of business. Typisch hebben producten het kenmerk dat ze worden onderhouden door een specifieke groep mensen/team die regelmatig samenwerken en, indien nodig, andere mensen naar binnen halen.

Overzicht Project vs Product mindset

Project Mindset Product Mindset
Behoefte van de business staat centraal Behoefte van de klant staat centraal, met de grenzen van de business
Tijdelijk samengesteld team met een duidelijk start en einde Permanent team
Output focus – wat is er geproduceerd? Outcome focus – wat is er gerealiseerd voor de klant?

Watervalmethode
Agile manier van werken
Waardelevering einde van het project Waardelevering gedurende de looptijd
Mijlpalen moeten gehaald worden Ruimte om te leren en verbeteren
Hiërarchische/ traditionele rolverdeling, verantwoordelijkheid ligt bij management Empirisch werken binnen het team, verantwoordelijkheid ligt in het team met support van servant leaders
Planning vooraf Aanpasbare planning (iteraties)
Eenmalig oplevering van het project Continue verbetering zolang het product bestaat
Sturing op tijd, geld, scope Real-time inspelen op veranderende klantbehoefte
Investering levert de gevraagde scope Investering levert voordelen/ KPI’s


Een grafische weergave van waterval vs agile werken:

Picture1-2


Pragmatische aanpak

De uitdaging is om als organisatie te transformeren van projectgericht naar productgericht. Omdat het een grote aanpassing is voor mensen om op een andere manier te gaan werken, want dat is wel waar het op neerkomt, zal er weerstand zijn. Mensen zijn vaak gewend om jarenlang op een bepaalde manier te werken en verandering kan leiden tot onzekerheid en dus weerstand.

Mijn eigen ervaring is dat door mensen vanuit zichzelf te laten bepalen hoe ze willen werken en daarin te sturen (als servant leader) vaak het meeste bereikt kan worden. Alleen door mensen op training te sturen zal het doel niet snel bereikt worden. Hoewel training een belangrijk onderdeel is, zal er ook aandacht moeten zijn voor persoonlijke coaching, team building en ruimte bieden om te experimenteren (“fail fast, learn fast”).

Aangezien het doel is om een hecht en goed samenwerkend team te vormen, is een transformatie niet eenvoudig. Mijn lering is dat het meeste bereikt zal worden met een pragmatische aanpak. Kleine aanpassingen in de manier van werken in plaats van drastische veranderingen. Zodra mensen inzien dat iets werkt, wat bij voorkeur hun eigen inbreng is, zal het sneller overgenomen worden. Dit in tegenstelling tot een aanpak waarbij men iets opgelegd wordt en ze zelf weinig of geen inbreng hebben. Uiteraard wel met de juiste sturing.

Tot slot
Wat is jouw mening? Zou je het leuk vinden om over het bovenstaande onderwerp (of afgeleide hiervan) te sparren? Neem gerust contact met mij op via, bijvoorbeeld via de comments!

 

Terug naar blogoverzicht

Laat je reactie achter