<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valid Blog

lvl-2

Met welk vervoer gaat jouw data reizen?

 

Iedere organisatie heeft ermee te maken, transport van data. Maar hoe ga je er mee om? 

Een wirwar aan datastromen

Data gaat intern van de ene applicatie naar de andere of moet verplicht verstuurd worden naar externe partijen of moet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld via een API) om opgepikt te worden door andere partijen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan over op wat voor manieren data tegenwoordig door een organisatie en naar buiten reist.

streams

Dat dit de komende jaren voor iedere organisatie die mee wil met de digitale transformatie een forse vlucht gaat nemen zal iedereen beamen. Denk hier bijvoorbeeld aan extra verkeer om data maar op één plaats in te voeren maar wel in meer applicaties beschikbaar te hebben en aan het beschikbaar willen hebben van real time data waardoor veel meer event-gestuurde data door de organisatie gaat lopen.

Goedkoop is soms duurkoop

Nadenken over een goed transport is dus wel zo verstandig. Waarom levert dit dan toch nog vaak zoveel issues op?

In mijn ogen is de eerste reden dat vaak goedkoop en snel te regelen vervoer gezocht wordt. Vervoer dat specifiek regelt dat dat ene datatransport wordt voltooid en direct naar de bestemming wordt gebracht. Praktisch en "voordelig", maar na verloop van tijd heb je een legio aan verschillende transporten (via verschillende applicaties en koppelingen) die veelal ‘onzichtbaar’ door de organisatie lopen.

De tweede reden is dat veel organisaties, al dan niet standaard, applicaties hebben afgenomen bij externe partijen. Moet er data naar die applicatie toe of van die applicatie af komen dan is vaak ook die externe partij weer nodig om te helpen en dat brengt de nodige kosten met zich mee. Dan laat ik de doorlooptijd nog even buiten beschouwing.

De derde reden is dat het vaak ontbreekt aan een IT-visie en IT-roadmap. Hierdoor is er geen toetsing of de manier van een nieuw transport wel past binnen de IT-kaders en in de toekomstvisie van het bedrijf.

Samengevat is het logisch, als er geen harde toetsing is aan een visie, dat er een wirwar aan vervoer ontstaat binnen je organisatie. Het is vaak slecht te monitoren en heeft bovendien een grote mate van afhankelijkheid van allerlei externe partners. Dat dit geen wenselijke situatie is lijkt me duidelijk, zeker niet in een tijd waarin je als organisatie snel wilt kunnen schakelen op allerlei vlakken.

Hoe moet het dan wel?

Organisaties die het belang van digital business erkennen ontkomen niet aan een goede oplossing voor datavervoer binnen de huidige én toekomstige architectuur. Zie het als een vliegveld waar de data (symbolisch als de koffers en de passagiers) naar toe komt en naar hun bestemming worden gebracht.

Niet iedereen gaat met eigen vervoer naar zijn bestemming, iedereen die naar een bepaalde locatie wilt pakt de vlucht naar die bestemming. Voor iedereen is transparant waar je wordt opgehaald of waar je naar toe gebracht kan worden; op het vliegveld wordt het in goede banen geleid.

Dat veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan zal duidelijk zijn, al wordt dat door het vliegveld geregeld en daar wil je je als individu geen zorgen over maken. Bovendien is het voor een vliegveld vrij makkelijk om een vlucht naar een nieuwe bestemming toe te voegen (lees: een nieuwe datastroom toe tevoegen), een flexibiliteit die je natuurlijk zoekt als organisatie.

Bovendien kan het vliegveld starten met één vlucht en van daaruit verder uitbreiden waardoor je de startkosten en risico’s kan beperken en gestaag uit kan breiden, indien gewenst.

Ready for take-off!

Wat stelt dat vliegveld voor?

Als we 'het vliegveld' vertalen naar techniek, hebben we het over een Enterprise Cloud Messaging service (bijvoorbeeld Azure Service Bus). Door hiermee al het datatransport goed in te richten krijg je een goed opgezet vliegveld, inclusief "verkeerstoren" die overzicht biedt. Flexibiliteit, veiligheid en het gebruik van standaarden en connectoren zorgen voor een vloeiend geheel.  En juist dát is wat we in deze tijd van digitale transitie en ontwikkelingen nodig hebben.

lvl-2

En stel dat je als aanvulling toch nog een andere tool zou moeten of willen gebruiken, kies er dan één die past binnen de architectuur en dus aan kan haken op je messaging service. Een goed voorbeeld hiervoor is Azure Logic Apps. Op deze manier houdt de verkeerstoren in ieder geval het overzicht over alle transporten.

Heeft jouw organisatie eigenlijk al een verkeerstoren om al het datatransport in goede banen te leiden? Ik help je er graag mee! Laat een comment achter of neem contact op.

Vanaf ons Valid kantoor op het Flight Forum in Eindhoven wens ik je veel veilige vluchten, controle en flexibiliteit vanuit jouw ingerichte of in te richten verkeerstoren! 

Terug naar blogoverzicht
Roy Verharen

Written by Roy Verharen

Business Intelligence Consultant

Laat je reactie achter